Personalhåndbok

Klikk på emnet du ønsker mer informasjon om

 • Ansettelsesforhold

  Du er ansatt i Connect Rekruttering og Rådgivning AS, og vi leier deg ut til den aktuelle oppdragsgiver. Ditt arbeidssted er ute hos vår kunde. Oppdragets varighet avtales.

  Vi er ansvarlig for å utbetale lønn og feriepenger, innbetale skatte- og trygdetrekk samt arbeidsgiveravgift etter gjeldende regler.

  Når du har takket ja til oppdraget forplikter du deg til å arbeide hos oppdragsgiveren i den tiden som er avtalt og ihht. betingelser i oppdragsbekreftelsen. Blir du syk, forsinket eller forhindret fra å møte på arbeid, er det viktig at du gir beskjed til oss i Connect Rekruttering og oppdragsgiver så raskt som mulig.

  Nøl ikke med å ta kontakt hvis det oppstår problemer i forbindelse med oppdraget. Vår jobb er å finne en løsning. Husk at lønnsspørsmål skal rettes til oss - ikke til oppdragsgiver.

 • Arbeidsavtale
 • Oppdragsbekreftelse
 • Oppsigelse og avslutning av oppdraget
 • Taushetsplikt
 • Timelister og lønn
 • Utfylling av timeliste
 • Andre ting å ha i minne
 • Skattekort
 • Arbeidstid
 • Overtid
 • Lønn for offentlige høytidsdager
 • Lønn for bevegelige helligdager
 • Ferie og feriepenger
 • Sykdom
 • Fødselspenger
 • Velferdspermisjon
 • Forsikringer
 • Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP)