Arbeidsledighet og valgmuligheter

karrierevalg

Det er en svært vanskelig situasjon for mange om dagen. Arbeidsledigheten i Norge i dag er historisk høy. Vi har sett tall som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. Per dags dato er det over 200.000 helt eller delvis ledige arbeidssøkere på tiltak hos NAV.

Nærmere 115.000 av disse er helt arbeidsledige. Dette er tall hentet fra NAV.

Arbeidsledighet per uke. Kilde: NAV
Vi er (heldigvis) under de enorme toppene vi så i fjor ved starten av pandemien, men har fortsatt tall som er svært høye.

Selv om det i 2020 var færre konkurser blant bedrifter, er det trolig at dette tallet vil øke ila 2021 og ut i 2022. Nedstenging etter nedstenging får enorme konsekvenser både for privatpersoner og bedrifter, noe som gjør jobbmarkedet vanskelig. Samtidig er det usikkert hvordan jobbmarkedet vil utvikle seg nærmeste året.

Hvordan skal man som enkeltperson og arbeidssøker forholde seg til dette?

Vi sitter på langt nær på noen fasit. 

Det vi ser er at vi får inn relativt store mengder kandidater med ulik leder- og salgserfaring; butikksjefer, teamledere, salgsledere, KAM med mer. I tillegg er det en del med bakgrunn fra lyd/lys/scene. Behovet etter denne type erfaring er for tiden dalende. Slik er dessverre realiteten. Da kommer spørsmålet, hvilke stillinger er tilgjengelige og hva må man gjøre for å få seg jobb?

Slik vi erfarer det er det et økende behov for personell med IT-utdannelse i varierende grad; programmering, 1.-2.linje support, osv. Vi ser og økt behov for prosjektledere, prosjekteringsledere, personal med kompetanse innen spedisjon og logistikk, sjåfører med mer. Vi vet i tillegg at helsesektoren og barnehagesektoren også har et sårt behov for tilflyt av personal.

Det fremgår tydelig at kompetansen som ettersøkes ikke nødvendigvis matcher den kompetansen som er tilgjengelig. Så hva gjør man da?

Du som er arbeidstaker, tenk etter:

 • Hvilke egenskaper og kompetanse har du?
 • Må du jobbe med det samme som før?
 • Kan du gå kurs eller utdanne deg til noe nytt mens du søker?
 • Hvilke lønnskrav har du, og kan disse justeres?
 • Er du villig til å ta kortere vikariat, eller tilkallingsstillinger i en overgang?
 • Kan du ta en «lavere» stilling, eller kanskje bytte beite helt?
 • Er du villig til å flytte på deg eller ukependle?

Det er altså mye du som individ kan se på for å gjøre din egen situasjon bedre. Det er ingen "quick fix" og alt vil ikke passe alle. Noen har omstendigheter som gjør at enkelte ting rett og slett ikke er mulig å gjennomføre. Det viktigste er at du tenker nøye gjennom din egen situasjon og er åpen for det som kan være mulig selv om det medfører store endringer. Arbeidsledigheten er høy, og det knytter seg stor usikkerhet til hvor langvarig den kommer til å bli. Vårt råd er å være så åpen for andre muligheter som mulig. Ikke kjør deg fast i det sporet du hadde lagt foran deg før pandemien startet. 

Som arbeidsgiver kan du også bidra

Det er ikke slik at det er ikke bare den som er arbeidsledig som må se på deg selv. Bedriftene bør gjøre det samme. 

Det er mange bedrifter som sliter på konkursens rand, og de har andre problemstillinger å ta fatt på. Samtidig er det en hel del bedrifter som går som normalt, eller til og med bedre enn før pandemien. Noen blomstrer! Andre har og en så solid økonomi fra før at de tåler nedgangen som har vært. Under er noen spørsmål vi mener du bør se på.

 • Er du villig til å gi noen med høy kompetanse en «lavere» eller enklere stilling?
 • Kan du bistå med kompetanseheving eller annen opplæring slik at en god kandidat uten relevant utdanning kan stå i jobben du søker etter?
 • Ser du på muligheter for samarbeid med andre aktører enn de du har fra før?
 • Dersom du er usikker på hvor mye arbeid du har, har du vurdert innleie?
 • Ser du etter arbeidskraft i andre deler av landet?
 • Kan du legge til rette for en arbeidstaker som er villig til å flytte på seg eller ukependle?

Det vi vet med sikkerhet er at ingenting skjer før noen gjør noe.

Vi i Connect tror at flere bør utvide sin horisont. 

Det er vanskelige tider, og vi må begynne åpne øynene enda mer opp for at den planen vi la i fjor kanskje ikke lar seg realisere i år. Eller til neste år. Kanskje bør det utarbeides en plan B og en plan C? Kanskje vil disse planene føre til noe uforventet positivt? Kanskje må vi til og med nøye oss med noe mindre?

Vi vet ikke før vi prøver, og det er en fordel å være åpen for flere muligheter. 

Det vi vet med sikkerhet er at ingenting skjer før noen gjør noe.

Ansettelser; en ut = en lik inn?
Digitale intervju - the do's and don'ts

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://conrek.no/