En alder til hindring?

alder
Er aldersgruppen 50+ en uattraktiv gruppe i arbeidsmarkedet?  Blir de forbigått på grunn av alderen eller er det andre faktorer som spiller inn?  Vår erfaring er at de over 50 har en stor plass i arbeidslivet, og rettmessig så. De som er i alderen 45-66 representerer tross alt hele 28,4% av befolkningen. Slik vi ser det handler det mer om...
Les mer

Ansettelser; en ut = en lik inn?

personalplanlegging
Når en ansatt forlater bedriften, erstatter du alle oppgaver og egenskaper i ny person eller ser du på helheten i bedriften/ teamet; hva har du og hva du trenger og gjør rekrutteringen basert på dette? Dersom en ansatt velger å forlate en bedrift, er det vanlig at bedriften da søker en erstatter til den stillingen. I enkelte tilfeller vil også den ...
Les mer

Arbeidsledighet og valgmuligheter

karrierevalg
Det er en svært vanskelig situasjon for mange om dagen. Arbeidsledigheten i Norge i dag er historisk høy. Vi har sett tall som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig. Per dags dato er det over 200.000 helt eller delvis ledige arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Nærmere 115.000 av disse er helt arbeidsledige. Dette er tall hentet fra NAV. Vi er (heldigv...
Les mer

Digitale intervju - the do's and don'ts

digitalt-intervju2
Det er ingen nyhet at det digitale kontor er kommet for å bli. Når samfunnet åpner opp igjen vil man nok se tilbakekomsten av fysiske møter, vi mennesker foretrekker generelt denne kontakten, men samtidig vil digitale møter og intervjuer fortsatt ha en større plass i hverdagen enn før pandemien. Enten du liker det eller ikke. Villighet til endring ...
Les mer

Hvordan kan du som SMB bedrift forbedre ditt potensiale?

systematisk-ledelse
Det er noen elementer til drift som typisk blir satt til side av SMB bedrifter i dag, selv om dette er elementer som kan fremme vekst, effektivitet og forbedre rennomme. Årsaken er som regel at man føler man ikke har behov, eller at man (naturlig nok) prioriterer inntjening. Under vil vi se på hva som ofte faller bort, og hvorfor du som leder bør p...
Les mer

Potetens nytteverdi

potet1
Dette er noe som kommer opp støtt og stadig i intervju.  Når vi spør kandidaten om hva de kan, er det svært mange som sier at det er som poteten – den kan brukes til alt. Poteten er ofte en person med runde kanter, med flere ulike evner og egenskaper og som går over ens med de fleste. Litt typisk for poteten er at man har jobbet med mye forskj...
Les mer

10 tips til deg som ung arbeidssøker

ny-i-arbeidslivet
Ny i arbeidslivet? Utfordringen ligger nemlig ikke i hva du har eller ikke har, men hvordan det blir presentert. Husk at du har mange verdier og egenskaper en bedrift kan nyte godt av. Det som er viktig er at du klarer spisse disse til den jobben nettopp du ønsker. Det å komme seg ut i jobb er ikke alltid enkelt. Har du i tillegg liten til ingen er...
Les mer

Hvordan skal en CV se ut?

CV
Du tenker kanskje at å skrive CV er ganske straight forward? At det er en fast mal som bør brukes og mange regler på hvordan den skal se ut? Vi har kommet over flere som gir tips om at personalia skal ha én fast plass på CVen og lignende, men dette stemmer nødvendigvis ikke. Dette er en tankegang som kanskje ikke helt henger med tiden. Det er på in...
Les mer

På tide å tenke nytt

endring
I disse tider er det enkelt å ha fokus på alle problemene. På alle hindringene som oppstår, og alle restriksjonene som har blitt satt. Det er lett å fokusere på at det er uoversiktlig og vanskelig å jobbe under så uforutsette tider. Det er lett å grave seg ned, og med dette så ender vi opp med en problemorientering kontra løsningsorientering. Jorda...
Les mer

Er rekrutteringsbyrå et godt alternativ i din ansettelsesprosess?

Blogg-rekrutteringsprosessen
Det er mange som tenker at bruk av byrå er bortkastede penger. Det er bedre å gjøre jobben selv, enn å betale andre til å gjøre det samme. I noen tilfeller vil det kanskje være riktig men samtidig kan det være lurt å ta en nøye vurdering før du avskriver tanken. Still deg selv følgende spørsmål: Har du en travel hverdag med mye som skal gjøres?Ønsk...
Les mer

Jobbintervju

Design-uten-navn7
De fleste jobber har i dag svært mange søkere, og enkelte stillinger kan ha så mange som hundrevis av jobbsøknader. Nåløyet for å bli kalt inn på intervju blir derfor fort trangt, så når en først kommer seg dit gjelder det å vise seg fra sin beste side. I tidligere innlegg har vi kommet innpå elementer som er svært relevante til jobbintervju. blant...
Les mer

Trenger vi arbeidsinnvandring?

Design-uten-navn6
Trenger vi arbeidsinnvandring i Norge, og i så fall hvorfor?  For mange kan det virke helt fjernt å hente inn arbeidskraft fra andre land, spesielt når man har omtrent 200.000 arbeidsledige og/eller permitterte i Norge. Hvorfor skal vi hente arbeidskraft fra andre land, når vi har så mye kapasitet ledig i vårt eget? Hvorfor risikerer vi «impor...
Les mer

Medarbeidersamtalen - en tidstyv eller verdiskapende arbeid?

Design-uten-navn5
Det er vel lite i arbeidslivet som er så mye skrevet om som medarbeidersamtalen. Et raskt Google søk gir nesten 37.000 treff. Det er tydelig at dette er et tema som er godt belyst. Det finnes utallige maler, metoder og råd på hvordan dette skal gjennomføres i en bedrift.   Men er medarbeidersamtalen strengt talt nødvendig eller lovpålagt? Nei,...
Les mer

Effekten av trivsel

Design-uten-navn4
Når vi som rekrutterer spør våre kandidater hva som er viktige faktorer i valg av arbeidsgiver er trivsel en av faktorene kandidatene oppgir svært ofte. Det å trives på jobb er viktig for de aller fleste. Trivsel har siden 1930-tallet vært et sentralt område av organisasjonspsykologien og all forskning på området viser til at dette vil være en...
Les mer

Fremgang - tilfeldigheter eller god ledelse?

Design-uten-navn3
Hvor viktig er leder eller lederne i din bedrift? Hvor mye påvirkningskraft tror du lederen har på resultatet i bedriften? Ledelse og organisering i praksis er ikke et nytt konsept, men noe som har eksistert like lenge som mennesket selv. Måten man praktiserer ledelse har derimot endret seg kraftig. Fra hierarkiske autoritære strukturer til en menn...
Les mer

#hjemmekontor

hjemmekonto_20201127-082210_1
Det er nok flere enn meg, og oss i Connect, som tilbringer dagene på hjemmekontor.  Vi har vært relativt heldige og har kun tre uker bak oss hvor vi har vært utelukkende hjemme. Samtidig kjenner vi allerede på mange av ulempene ved hjemmekontor. Vi tre som jobber i bedriften har ulike omgivelser. En familiepappa med både skolebarn og barnehage...
Les mer

Arbeidssøker - veien videre

Blogg-veien-videre
Vi har fått et par henvendelser på om vi kan skrive noe om hva man skal gjøre når man står som arbeidssøker og føler man ikke har så mye på CVen sin, eller hvordan man skal holde motet oppe etter x antall sendte jobbsøknader.  Her er våre tanker. Per dags dato er det rett over 200.000 antall arbeidssøkende på NAV Arbeidsplassen i dag. Noen har...
Les mer

Arbeidskontrakt og stillingsinstruks

Eksempel Stillingsinstruks
Hvilke krav stilles?  Det finnes ingen formelle krav til stillingsinstruksen. Heller er det ingen krav til at du må ha stillingsinstrukser på arbeidsplassen. Likevel er det en stor fordel å ha dette på plass, da det gjør det lettere for deg som arbeidsgiver å følge opp dine ansatte. Samtidig gjør det lettere for dine ansatte å forstå hvilke ra...
Les mer

Onboarding

handshake
Tenker du at onboarding er noe som ikke er et behov hos dere? Kanskje har du vurdert det slik at dere er såpass små at dette ikke er helt nødvendig, eller at dere har god nok kontroll til at det ikke er behov for noen rutine på det?  Du er nok ikke alene om du tenker slik. I alle fall ikke om vi ser på tallene. For visste du at bare 3 av ...
Les mer

Hvilke egenskaper har du?

egenskaper
Har du noen gang vært på intervju og fått spørsmålet «nevn tre positive og tre negative egenskaper ved deg selv»?  Dette er et spørsmål jeg selv har fått mange ganger, og som regel har det vært lett å svare på spørsmål om de "positive". Ikke fordi man er så full av seg selv, men mer fordi man driller disse i søkeprosessen. Det er ord man skriv...
Les mer

Følger du opp dine ansatte?

BW-mte_20200923-124121_1
Dette må du vite: Oppfølging av ansatte er helt avgjørende om man skal holde motivasjon og prestasjon på topp. Det er og avgjørende for å håndtere eventuelle ansatte som ikke kan eller vil prestere. En bedrift som aktivt gjør tiltak for å se sine ansatte lykkes, og som jobber systematisk med oppfølging, er ofte de bedriftene som lykkes best. For at...
Les mer

Tar møtevirksomheten overhånd?

BW-mt_20200923-124202_1
Her er tipsene for effektiv møtevirksomhet Møter er viktige for de aller fleste bedrifter. Samtidig er det veldig mange som sliter med å holde møtene konstruktive og effektive, selv om de aller fleste neppe vil innrømme dette. Hvorfor er det så vanskelig å få til noe som høres så enkelt ut? Svarene vil nok variere fra bedrift til bedrift, og person...
Les mer