Hvordan kan du som SMB bedrift forbedre ditt potensiale?

systematisk-ledelse
Det er noen elementer til drift som typisk blir satt til side av SMB bedrifter i dag, selv om dette er elementer som kan fremme vekst, effektivitet og forbedre rennomme. Årsaken er som regel at man føler man ikke har behov, eller at man (naturlig nok) prioriterer inntjening. Under vil vi se på hva som ofte faller bort, og hvorfor du som leder bør p...
Les mer

Ansettelser; en ut = en lik inn?

personalplanlegging
Når en ansatt forlater bedriften, erstatter du alle oppgaver og egenskaper i ny person eller ser du på helheten i bedriften/ teamet; hva har du og hva du trenger og gjør rekrutteringen basert på dette? Dersom en ansatt velger å forlate en bedrift, er det vanlig at bedriften da søker en erstatter til den stillingen. I enkelte tilfeller vil også den ...
Les mer

På tide å tenke nytt

endring
I disse tider er det enkelt å ha fokus på alle problemene. På alle hindringene som oppstår, og alle restriksjonene som har blitt satt. Det er lett å fokusere på at det er uoversiktlig og vanskelig å jobbe under så uforutsette tider. Det er lett å grave seg ned, og med dette så ender vi opp med en problemorientering kontra løsningsorientering. Jorda...
Les mer

Effekten av trivsel

Design-uten-navn4
Når vi som rekrutterer spør våre kandidater hva som er viktige faktorer i valg av arbeidsgiver er trivsel en av faktorene kandidatene oppgir svært ofte. Det å trives på jobb er viktig for de aller fleste. Trivsel har siden 1930-tallet vært et sentralt område av organisasjonspsykologien og all forskning på området viser til at dette vil være en...
Les mer

Fremgang - tilfeldigheter eller god ledelse?

Design-uten-navn3
Hvor viktig er leder eller lederne i din bedrift? Hvor mye påvirkningskraft tror du lederen har på resultatet i bedriften? Ledelse og organisering i praksis er ikke et nytt konsept, men noe som har eksistert like lenge som mennesket selv. Måten man praktiserer ledelse har derimot endret seg kraftig. Fra hierarkiske autoritære strukturer til en menn...
Les mer

#hjemmekontor

hjemmekonto_20201127-082210_1
Det er nok flere enn meg, og oss i Connect, som tilbringer dagene på hjemmekontor.  Vi har vært relativt heldige og har kun tre uker bak oss hvor vi har vært utelukkende hjemme. Samtidig kjenner vi allerede på mange av ulempene ved hjemmekontor. Vi tre som jobber i bedriften har ulike omgivelser. En familiepappa med både skolebarn og barnehage...
Les mer

Arbeidskontrakt og stillingsinstruks

Eksempel Stillingsinstruks
Hvilke krav stilles?  Det finnes ingen formelle krav til stillingsinstruksen. Heller er det ingen krav til at du må ha stillingsinstrukser på arbeidsplassen. Likevel er det en stor fordel å ha dette på plass, da det gjør det lettere for deg som arbeidsgiver å følge opp dine ansatte. Samtidig gjør det lettere for dine ansatte å forstå hvilke ra...
Les mer

Onboarding

handshake
Tenker du at onboarding er noe som ikke er et behov hos dere? Kanskje har du vurdert det slik at dere er såpass små at dette ikke er helt nødvendig, eller at dere har god nok kontroll til at det ikke er behov for noen rutine på det?  Du er nok ikke alene om du tenker slik. I alle fall ikke om vi ser på tallene. For visste du at bare 3 av ...
Les mer

Tar møtevirksomheten overhånd?

BW-mt_20200923-124202_1
Her er tipsene for effektiv møtevirksomhet Møter er viktige for de aller fleste bedrifter. Samtidig er det veldig mange som sliter med å holde møtene konstruktive og effektive, selv om de aller fleste neppe vil innrømme dette. Hvorfor er det så vanskelig å få til noe som høres så enkelt ut? Svarene vil nok variere fra bedrift til bedrift, og person...
Les mer

Følger du opp dine ansatte?

BW-mte_20200923-124121_1
Dette må du vite: Oppfølging av ansatte er helt avgjørende om man skal holde motivasjon og prestasjon på topp. Det er og avgjørende for å håndtere eventuelle ansatte som ikke kan eller vil prestere. En bedrift som aktivt gjør tiltak for å se sine ansatte lykkes, og som jobber systematisk med oppfølging, er ofte de bedriftene som lykkes best. For at...
Les mer