En alder til hindring?

alder

Er aldersgruppen 50+ en uattraktiv gruppe i arbeidsmarkedet? 

Blir de forbigått på grunn av alderen eller er det andre faktorer som spiller inn? 

Vår erfaring er at de over 50 har en stor plass i arbeidslivet, og rettmessig så. De som er i alderen 45-66 representerer tross alt hele 28,4% av befolkningen. Slik vi ser det handler det mer om egen innstilling enn om etterspørselen i markedet.

Først noen tall

Det er svært mange arbeidsledige om dagen. Ledigheten berører ikke bare de unge, selv om det er den yngre gruppen som er sterkest berørt. I henhold til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB er det per nå 5,0% arbeidsledighet, mot 3,8% fra februar i fjor. Totalt 141.000 mennesker gikk arbeidsledige i første kvartal i år.

SSB definerer arbeidsledige som «personer uten inntektsgivende arbeid som aktivt forsøkte å skaffe seg arbeid i løpet av de siste fire ukene, og som kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av referanseuka eller de to påfølgende ukene».

  Arbeidsledighet i prosent

Aldersgruppe 2019 2020 1.kvartal 2021Økning fra 2019 til 2021
Totalt 3,7% 4,6% 5,0%33,0%
15-24 år
9,9%11,5%12,8%24,3%
25-54 år3,2%4,0%4,4%36,7%
55-74 år1,5%2,2%2,1%33,3%

Tabellen er hentet fra AKU

Basert på disse tallene er det gruppen 25-54 som har høyest økning i ledighet, selv om denne gruppen har svært lav ledighet sett i forhold til gruppen 15-24 år. Når det er sagt så er grupperingen relativt bred (29 års differanse kontra gruppen under med 9 års differanse), slik at vi ikke får sett om økningen er jevn eller innenfor et spesifikt tiår. Det hadde vært spennende å analysere tall brutt ned på aldersgrupper per tiår, og sett videre på om noen grupper går lengre arbeidsledig enn andre. 

Selvoppfyllende profeti? 

Vi i Connect erfarer at de som er 50+ selv opplever at de sliter mer med å få jobb enn andre. Når vi da spør den enkelte i intervju om hvorfor de tror de går ledig, svarer mange at de kanskje blir forbigått pga de er blitt «for gammel». Vanlig pensjonsalder i Norge i dag er 67 år, og dersom en på 55 sier de mer eller mindre er blitt utdatert, hele 12 år før man normalt sett går av med pensjon, så har vi en stor utfordring.

Når det er sagt, så ser ikke vi noen sterk indikasjon på at 50+ er en uønsket gruppe i arbeidsmarkedet. Vi ser derimot at det er alt for normalt at vedkommende selv føler seg for gammel. Dette lyser fort gjennom i søknadstekst og intervju, og dette er uattraktive egenskaper som gjør at vedkommende risikerer å bli forbigått. 

Er dette egentlig selvoppfyllende profeti?

Når fleksibilitet på mange måter er nøkkelen, hva skjer om noen gjør seg selv statisk?

Samfunnet og arbeidsmarkedet har forandret seg mye siste året. Vi har gått fra å snakke om pendling og avstand til jobb, til hvorvidt man kan sitte på hjemmekontor på fulltid. Endringsledelse har blitt så å si «borte» da det er mer naturlig med hyppige endringer enn det ikke er det. Bedriftene er ikke lengre statiske, men dynamiske. Nå snakker vi om fleksibel ledelse og den fleksible lederen. Bedrift og ansatt tilpasser seg hverandre, kontra at det er den ansatte som kun tilpasser seg inn i en bedrift.

Når fleksibilitet på mange måter er nøkkelen, hva skjer om noen gjør seg selv statisk? Hvordan blir du som kandidat oppfattet dersom du sier «jeg er kanskje blitt for gammel»? Hvor attraktiv gjør du deg selv om du skriver «selv om jeg er godt oppi årene» i en søknad, eller om du i et intervju snakker om «alle disse nymotens løsningene»?

Vår erfaring er ikke at det er alderen som hindrer, men holdningen. Mange har dessverre nærmest gått inn i pensjonistenes rekker bare fordi de har passert 50 år.

Det er garantert bedrifter som har dårlige holdninger i fht alder. Dessverre. Likevel er ikke dette noe vi som rekrutteringsbyrå møter på så ofte. Vi ser heller det motsatte. Bedrifter som søker etter ansatte som har tyngre kompetanse. Disse knives det om. Hvorvidt tallene støtter våre erfaringer vet vi ikke, men fra vårt standpunkt er helt tydelig at egne holdninger og fremtoning er det som oftere gjør at de 50+ faller utenfor enn alderen i seg selv.

Ansettelser; en ut = en lik inn?

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://conrek.no/