Følger du opp dine ansatte?

BW-mte_20200923-124121_1
Dette må du vite:

Oppfølging av ansatte er helt avgjørende om man skal holde motivasjon og prestasjon på topp. Det er og avgjørende for å håndtere eventuelle ansatte som ikke kan eller vil prestere. En bedrift som aktivt gjør tiltak for å se sine ansatte lykkes, og som jobber systematisk med oppfølging, er ofte de bedriftene som lykkes best.

For at en skal lykkes med oppfølging må den være;

  • Dokumentert
  • Systematisk
  • Objektivt

Dokumentering

I utgangspunktet stilles det ingen krav til å dokumentere oppfølging av ansatte. På den andre siden har arbeidsgiver plikt til å sørge for at ansatte får medvirkning på egen arbeidsplass. Arbeidsgiver har og krav til å sannsynliggjøre sine saker, og det vil derfor være behov for å dokumentere sine prosesser.

Dersom du som arbeidsgiver ikke kan dokumentere dine personalsaker vil du potensielt få store utfordringer med å iverksette tiltak. Det være effektivisering, omstrukturering, ISO sertifisering, oppsigelser eller andre tiltak for å bedre drift.

Start gjerne med å lage et godt malverk for den oppfølgingen du ønsker å gjøre. Samarbeid med tillitsvalgte for å styrke troverdigheten til dokumentene og bedriftens hensikt. For å sikre at din bedrift har god kvalitet på oppfølging av ansatte bør du gjennomføre medarbeidersamtale (disse skal skje en gang i året) samt prestasjons-/ resultatsamtaler (etter behov).

En medarbeidersamtale bør ha fokus på de myke verdiene; samarbeid, trivsel, feedback mellom leder og medarbeider, utvikling og lignende. Prestasjon-/ resultatsamtaler går med på de konkrete resultatene en ansatt bidrar med. Gjerne målbare presentasjoner som produksjonstall, salg, kundetilfredshet med mere. Samtidig bør en snakke om kvalitet, avvik og feil.

Jobb systematisk

Enhver bedrift/leder vil være tjent med å ha verktøy som setter oppfølging av ansatte i system. I store bedrifter er det vanlig å ha egne, eller kjøpte HR system. For SMB bedrifter er kost/nytten ved slike systemer noe hver bedrift individuelt må vurdere. Uansett hva man velger må oppfølgingen gjøres systematisk for å ha noe effekt. For å oppfylle dette kriteriet, bør en ta hensyn til følgende:

  1. All oppfølging skjer regelmessig og med tidsbestemte intervall og varighet.
  2. Det legges til grunn en felles standard for alle ansatte (eksempelvis måltall).
  3. Feedback blir gitt basert på konkrete observasjoner og tall, ikke følelser og antakelser.
  4. Leder legger til rette for den ansattes medvirkning, oppretter tiltak, og gi rimelig tid til å få disse i effekt.

Vær objektiv

Som leder bør du unngå fraser som «jeg føler», og heller fokusere på hva du observerer og måler. Vær så konkret som mulig. På denne måten vil du lettere unngå potensielle konflikter, både under og i etterkant av samtalene.


Vi i Connect kan hjelpe din bedrift med dette arbeidet. Enten du mangler malverket, trenger bistand til implementering, treger kursing av ledere, eller ønsker gjennomgang av egne prosesser, har vi i Connect kompetansen til å bistå.

Ta kontakt for uforpliktende samtale. Sammen finner vi løsningen som fungerer best for deg og din bedrift.

Let's Connect!

Advarsel! Full åpenhet!
Tar møtevirksomheten overhånd?

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://conrek.no/