Fremgang - tilfeldigheter eller god ledelse?

Design-uten-navn3

Hvor viktig er leder eller lederne i din bedrift? Hvor mye påvirkningskraft tror du lederen har på resultatet i bedriften?

Ledelse og organisering i praksis er ikke et nytt konsept, men noe som har eksistert like lenge som mennesket selv. Måten man praktiserer ledelse har derimot endret seg kraftig. Fra hierarkiske autoritære strukturer til en menneskeorientert ledelse vi ser i dagens organisasjoner. Dette har vært en gradvis utvikling gjennom mange tiår, og gjennom disse har ledelse vært omstendelig forsket på. Videre har flere fagfelt fått mer og mer betydning for hvordan man forstår organisasjoner og ledelsen av dem.

Definisjonen av ledelse er mange og varierte ut fra hvilke prinsipp en ser ledelse ut fra, men er grovt definert som en prosess hvor et individ påvirker enkeltpersoner eller en gruppe i retning av felles mål. Ledelse er vel og merke ikke et fag som kan forklares med teori, da det er et svært sammensatt fagfelt som krever forståelse innen flere andre retninger og fag, som psykologi, sosiologi, økonomi, markedsføring med mer.

Hva er så god en god leder? 

I dagens samfunn er det en allmenn forståelse at en god leder har sterk forståelse og kontakt med sine ansatte og skaper gode resultater gjennom dem.

En god leder bruker mye tid på å utvikle dyktige medarbeidere, er til stede i driften og går foran som et godt eksempel. Andre kvaliteter som kjennetegner en god leder:

 • Kommuniserer godt
 • Skaper forståelse og tillit, ser hver enkelt ansatt
 • Knytter de ansattes egne mål mot de mål og visjoner som bedriften har
 • Er motiverende og engasjert
 • Opptrer profesjonelt og med myndighet
 • Fremmer andre foran seg selv
 • Forstår driften og de ansattes rolle i den
 • Jobber løsningsorientert og tar med de ansatte i prosessen
 • Delegerer og gir ansvar og medbestemmelse
 • Setter høye krav, og skaper samtidig stor vilje til å oppnå disse
 • Har god økonomisk sans

Det er nok mange andre kvaliteter og kompetanser som også hører hjemme her. Noen egenskaper kommer og an på hvordan type lederstilling en har og hvilket ansvar som medfølger i rollen. Uansett type leder, vil kvalitetene til en god leder inneholde et bredt spekter med egenskaper, kompetanse og erfaring.

Ledelse som belønning

Det er relativt vanlig i små og mellomstore bedrifter i Norge at man tar en av de mest dyktige medarbeiderne og forfremmer til mellomleder. Interne ressurser vil nok og søke på slike stillinger dersom de blir utlyst i bedriften, og ender opp med å få dem. 

Hvorfor? Fordi de gjerne har god fartstid i bedriften og er svært gode på sitt fag. Tanken er god. Ønsket om å belønne lojalitet og innsats er stort, og det kan virke som et naturlig skritt i utviklingen til en ansatt.


Når vi vet at ledelse i dag er et enormt fag som oftere og oftere krever utdannelse for å kunne gjennomføre, hvorfor velger man da noen som ikke har kompetanse innen feltet?

Svaret ligger nok i ønsket om å premiere gode ansatte, men og at (spesielt) smb bedrifter ikke ønsker å administrere seg i hjel, men heller ha en «operativ» leder som da skal både lede andre og utføre den jobben hen skal lede de andre til å gjøre. I svært mange tilfeller ender man opp med å ta en medarbeider som er svært kompetent i sin jobb, og gjør hen til en - i beste fall - middelmådig leder.

Det kreves mye å være leder, spesielt om dette innebærer ansvar overfor andre ansatte.

Det som ofte skjer i slike tilfeller, er at bedriften ender opp med å tape mer enn de vinner. Klart, en kan lykkes, for noen vil jo kunne ha et godt grunnlag for å utvikle seg til en god leder. Samtidig er det erfaringsmessig slik at man oftere ikke gjør det. Årsaken er enkel. Det kreves mye å være leder, spesielt om dette innebærer ansvar overfor andre ansatte. Ledelse er ofte en fulltidsjobb i seg selv, og det krever visse egenskaper og evner som ikke nødvendigvis er knyttet til faget bedriften driver med.

Skal du engasjere en leder i din bedrift kan du selvsagt rekruttere internt, bare vær obs på at den du velger matcher med de kriteriene som kreves for stillingen.

Hva så med fremgang? Er fremgang for en bedrift tilfeldighet eller et tegn på god ledelse?

Klart, det vil finnes tilfeller hvor fremgang er en tilfeldighet. Samtidig er det usannsynlig at dette er regelen for fremgang eller nedgang for en bedrift. Ved å ansette en god leder vil du kunne:

 • Øke kompetansen og effektiviteten i de ansatte
 • Øke trivsel og redusere sykefravær
 • Bidra til lavere turnover blant ansatte
 • Skape et godt renommé i markedet
 • Skape grobunn for nye ideer og fremtidsrettet tenking

Alt dette vil igjen øke marginene til bedriften, og dermed dens økonomiske handlingsrom og resultater. Dette er jo selve kjernen og målet med å drive bedrift.

En bedrifts fremgang er med andre ord direkte knyttet til lederens egenskaper. 

Ha en god ledelsesfilosofi 

Hvilken ledelsesfilosofi har din bedrift? Hvordan vil dere fremstå, og hva er lederens/ledernes rolle?

Enten du er en bedrift med fem ansatte eller femti, er dette spørsmål som enhver bedrift bør tenke over. Har du ikke gjort det enda, så er det ikke for sent å starte. Med en klar filosofi på ledelse legger man grunnlaget til å lykkes. Ved å velge dette bort, eller se på det som bortkastede ressurser, vil en potensielt aldri oppnå en målrettet fremgang.

En god leder vet nemlig at det er ikke hen alene som sørger for suksess, det er alle ansatte samlet. Om krisen da rammer, står man sterkere rustet til å håndtere utfordringene.

Effekten av trivsel
#hjemmekontor

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://conrek.no/