Hvilke egenskaper har du?

egenskaper

Har du noen gang vært på intervju og fått spørsmålet «nevn tre positive og tre negative egenskaper ved deg selv»? 

Dette er et spørsmål jeg selv har fått mange ganger, og som regel har det vært lett å svare på spørsmål om de "positive". Ikke fordi man er så full av seg selv, men mer fordi man driller disse i søkeprosessen. Det er ord man skriver gjentatte ganger i CV og søknader og de faller lett for munn. De tre "negative" er ofte litt mer vanskelig, da disse kan være egenskaper vi helst ikke vil fronte og gjerne bruker lite tid på å dvele over.

Nettopp denne tankegangen vil jeg addressere. For er egenskaper positive eller negative? Min mening er helt klar nei.

Hvordan kan man da formidle sine egenskaper uten å sette de i en positiv eller negativ bås? 

Kanskje bør ikke intervjuer formulere et spørsmål slik at de snakker om positive og negative egenskaper. Slik jeg ser det handler det heller om at ingen egenskaper i utgangspunktet er verken positive eller negative. De er nøytrale, men hvordan vi bruker de og hvor bevisst vi jobber med dem, styrer hvorvidt positive eller negative konsekvenser. Et eksempel er stahet. Dette er en egenskap som ofte blir brukt i intervjuer. Å være sta kan være en sterk egenskap da du klarer å stå i det, og pusher for å nå mål. Samtidig kan det slå ut som en fallgruve med at du virker lite fleksibel og bastant.

Hvordan en egenskap slår ut avhenger naturligvis av situasjonen du står i der og da. Er du for eksempel stresset eller sliten, kan egenskapen få uheldige konsekvenser. Er du heller godt motivert og føler deg forberedt, vil egenskapen mest sannsynlig være en styrke. Poenget er at alle egenskaper kan dras i begge ytterkanter avhengig av situasjon, egenfølelse og oppgave. Hvorvidt egenskapene gjøres til styrker eller fallgruver ligger gjerne i egen bevissthet rundt dette.

"Vi kan ikke løse problemer med samme tankegang vi brukte for å skape dem"

Albert Einstein

Enten du er i jobb i dag, eller er arbeidssøkende, gjør du klokt i å reflektere over hvor og når du lettest trår feil, og hvilke egenskaper som kommer frem da. Dette er dine fallgruver. På den andre siden, i hvilke situasjoner briljerer du? Hvilke egenskaper er det da som skinner gjennom? Dette er dine styrker.

Etter 10 år med ledelse og et langt yrkesaktivt liv, har jeg erfart at selvutvikling kommer (blant annet) gjennom disse refleksjonene. Når du da står i situasjoner hvor du enten har lykkes eller mislykkes, vil du være i bedre stand til å virkelig lære av dine erfaringer ved å se på hvordan og hvorfor du håndterte situasjonen som du gjorde. Spesielt gjelder dette dine fallgruver. For det handler ikke om å se hvilken vei du skal eller ikke skal gå, men vite hvordan du skal kunne gå ned samme vei med forbedret resultat. Det handler ikke om å unngå uønskede situasjoner, de vil komme uansett. Det handler om å vite hvordan stå i det når de skjer.

Som Albert Einstein en gang sa; «vi kan ikke løse problemer med samme tankegang vi brukte for å skape dem».

Reflekter 

Mitt topp tips til deg er derfor;

Finn dine fallgruver. Reflekter. Skriv ned. Hvorfor går du i dem? Hva skjer når du gjør det, og hvordan skal du prøve å unngå de til neste gang? Egenskapen i seg selv vil du neppe bli kvitt, det bør heller ikke være et mål, men du kan styre hvordan utfall den vil gi deg. Du kan gjøre en fallgruve til en styrke.


Ta kontroll på dine egenskaper før de tar kontroll på deg.

Onboarding
Advarsel! Full åpenhet!

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://conrek.no/