Hvordan kan du som SMB bedrift forbedre ditt potensiale?

systematisk-ledelse

Det er noen elementer til drift som typisk blir satt til side av SMB bedrifter i dag, selv om dette er elementer som kan fremme vekst, effektivitet og forbedre rennomme. Årsaken er som regel at man føler man ikke har behov, eller at man (naturlig nok) prioriterer inntjening. Under vil vi se på hva som ofte faller bort, og hvorfor du som leder bør prioritere annerledes.  

Ni essensielle punkter 

 1. Det lages ikke organisasjonskart
 2. Stillingsinstrukser og ansvarsområder er ikke nedfelt. Les mer
 3. Ingen dokumenterte onboardingsrutiner. Les mer
 4. Det finnes ingen opplæringsmanualer
 5. Medarbeidersamtalen gjennomføres ikke, eller er ikke satt i system. Les mer
 6. Dokumentasjon av ansattes- og/eller teamets resultater gjøres ikke
 7. Lønn forhandles ad hoc uten en tydelig lønnspolitikk
 8. Møter gjennomføres uten agenda eller handlingsplan/ C2A (call to action). Les mer
 9. Det settes av for lite tid til rekrutteringsprosesser. Les mer

Nå sier vi ikke at man skal prioritere bort det man tjener penger på, men heller se på disse punktene som måter å minimalisere utgifter og i neste ledd sikre inntjening.

Alle punktene listen oven går under det som kalles systematisk ledelse, og er noen av de fallgruvene en støter på når man driver bedrift uavhengig av størrelse. Det er og disse punktene som man gjerne velger bort til fordel for salg og inntjening. Nå sier vi ikke at man skal prioritere bort det man tjener penger på, men heller se på disse punktene som måter å minimalisere utgifter og i neste ledd sikre inntjening. Punktene i seg selv vil ikke gi cash inn, men sørge for at du får de rammene du trenger for å kunne drive kostnadseffektiv på sikt.

Hvorfor er dette viktig?

Kort fortalt vil systematisk ledelse og dokumenterte prosesser føre til færre avvik, enklere og mer strømlinjeformet kommunikasjon, større forståelse for egen rolle, høyere effektivitet, samt at du som leder vil ende opp med å bruke mindre tid på personaladministrasjon. Det er også god ledelse.

Dersom bedriften må gjennom en endringsprosess vil dette være enklere å gjennomføre når man har dokumentert og organisert driften. Har man ikke disse tingene på plass, vil selve prosessen være mye tyngre og ta lengre tid enn nødvendig. Mye unødig tid går til å rydde opp før man får tatt skrittene videre. Som vi alle og vet, så er tid penger.

Videre vil dette være med på å skape et godt omdømme til bedriften, som igjen vil kunne sørge for høyere inntjening. Omdømmet kommer av ansatte, tidligere ansatte, vikarer mm, forteller om hvor godt de ble tatt imot, hvor god bedriften har vært på opplæring og hvordan de har blitt ivaretatt underveis. I tillegg vil de som søker på stillinger bedriften har ute, oppleve en større profesjonalitet når man får tilbakemeldinger underveis – selv om man ikke blir kalt inn til intervju. Dette er faktorer som hever omdømmet, og på sikt kan sørge for at du får flere kunder.

Oppsummert

Hvert element har sin årsak/virkning. Noen av disse har vi beskrevet nærmere i egne artikler, men kort fortalt vil implementering av disse ni punktene blant annet kunne føre til:

 • Bedre omdømme
 • Lavere turnover
 • Høyere trivsel
 • Effektivisering av gjøremål
 • Enklere kommunikasjon
 • Mindre svinn
 • Lavere kostnader

For de litt større bedriftene faller en god del av dette til en egen HR avdeling. Nå er det slik at de færreste SMB bedrifter har egne HR avdelinger. Noen har kanskje en HR manager eller lignende, men for de aller fleste vil dette arbeidet tilfalle Daglig leder.

Det er viktig å presisere ikke nødvendigvis driver dårlig om du ikke har fått dette på plass. Dette handler om at du kan drive bedre og mer effektivt ved å starte implementeringen av punktene.

Argumentasjonene jeg oftest hører mot å legge ned arbeid i disse prosessene er at man er en bedrift med 5-6 ansatte (også hørt i bedrifter med det dobbelte) og det dermed ikke er behov. Selv om jeg forstår argumentasjonen, så er den dessverre ikke spesiell valid. Vi har i over 100 år forsket på effektiv ledelse samt organisasjonsteori. Det finnes utallige gode artikler og forskningsrapporter som forteller hvordan en god leder jobber og hvordan organisasjoner fungerer.

Én av disse artiklene er «Lederskap – spiller det noen rolle?» skrevet av Martin Lund Martinsen, professor i Organisasjonspsykologi ved BI i Oslo. https://hdl.handle.net/11250/94091

Jo lengre du venter med dette arbeidet, jo større og mer krevende blir oppgaven.

Dersom du nå tenker at du ønsker å sette i gang med dette arbeidet, anbefaler jeg deg å først lage en tidsfrist for gjennomføring. Gi deg selv rom. Husk du skal ha tid til å gjøre det som bringer inntekt her og nå også. Når tidsfristen er satt starter du på punkt 1 – lag et organisasjonskart – deretter jobber du deg nedover. Husk å datere dokumentene underveis, og samle i oversiktlige mapper.

Jo lengre du venter med dette arbeidet, jo større og mer krevende blir oppgaven.

Er det overveldende å se på alle disse punktene? Kjenner du at du ikke har tiden til å ta tak i slike oppgaver, men skulle gjerne sett at de kom på plass? Oppgaver som dette kan outsources slik at du kan fortsette med å tjene penger på det du gjør best.

Hva velger du?

Digitale intervju - the do's and don'ts
Potetens nytteverdi

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://conrek.no/