Jobbintervju

Design-uten-navn7


De fleste jobber har i dag svært mange søkere, og enkelte stillinger kan ha så mange som hundrevis av jobbsøknader. Nåløyet for å bli kalt inn på intervju blir derfor fort trangt, så når en først kommer seg dit gjelder det å vise seg fra sin beste side.

I tidligere innlegg har vi kommet innpå elementer som er svært relevante til jobbintervju. blant annet i innlegget Arbeidssøker - veien videre, men vi har ikke gått spesielt i dybden av intervjuprosessen. Målet her er å se nærmere på hvordan du som søker kan forberede deg på intervjuet, og hva som kan være lurt å være bevisst på.

Oppmøte

Det skjer overraskende ofte at de som skal på intervju ikke møter opp i tide, eller ikke møter opp i det hele tatt.  Det aller første du bør ha kontroll på er møtetid og sted, hvor du kan parkere, og hvor lang tid du trenger på å komme deg dit osv. Legg inn litt slingringsmonn. Du må ikke være der 20 minutter før, men det gir et godt inntrykk at du er på plass 5-10 minutter i forkant.

Førsteinntrykk og fremtoning

Måten du presenterer deg på spiller inn i det totale inntrykket du gir. Med presentasjon mener vi fra hva du har valgt å ha på deg, til håndtrykk. 

Først og fremst, ha på deg tøy som er rent og pent. Hvordan «look» du velger bør stå i stil med stillingen, og samtidig vise litt av din personlighet. Ikke kle på deg noe du føler deg ukomfortabel i. Videre anbefaler vi deg å smile og ha blikkontakt. Et godt og fast håndtrykk (i normaltilstand) er og noe som gir et positivt inntrykk.

Husk, det er lov å være nervøs. Er det en stilling man er veldig interessert i, vil det være naturlig å oppleve nervøsiteten. Så lenge den ikke tar overhånd, vil de fleste som rekrutterer se forbi dette. I enkelte tilfeller kan det være positivt med litt nervøsitet. Skulle den som intervjuer deg se dette og påpeke det, så bruk det som en «ice-breaker». Fortell hvorfor du er nervøs, og vær ærlig. Ofte vil man kjenne at den nervøsiteten forsvinner noe, og det er lettere fortsette samtalen.

God kommunikasjon 

Kommunikasjon er måten du snakker og ter deg på, og måten du blir forstått av andre. Hvordan du kommuniserer påvirker hvordan budskapet blir mottatt. Vær ditt ansvar bevisst.

Det handler ikke om du er introvert eller ekstrovert, men heller hvordan du bruker dette til din fordel. Det er en del av kommunikasjonen. Ingen intervju er heller ikke like og dine forberedelser vil kunne påvirke hvordan du tilpasser deg den situasjonen du er i der og da. De beste intervjuene vel og merke, er de hvor intervjuet blir en samtale som flyter godt, og som ikke blir en klinisk spørsmål/svar runde. Noen spørsmål vil naturlig gå igjen, mens andre kan virke overraskende. Vær derfor lyttende i samtalen, og still relevante spørsmål. Kanskje har du forberedt noen i forkant som du lurer på? Ta de gjerne der det passer seg naturlig i samtalen.

Forberedelsene 

Med forberedelse tenker vi ikke bare på å sette deg inn i bedriften du er til intervju hos, men å sette deg inn i potensielle spørsmål som kan komme og svarene du ønsker å gi. Tydelighet er noe enhver som holder intervju liker, og hvor godt forberedt du er (eller ikke er) vil ofte skinne gjennom.

Tidligere har vi skrevet om egenskaper, et innlegg som kan være lurt å lese. Dine egenskaper er sentrale og det vil komme spørsmål om disse, direkte eller indirekte, og da er det klokt å ha tenkt gjennom dette på forkant. Her må du passe på at du holder en rød tråd fra søknadsteksten og til intervjuet. Ikke nødvendigvis ordrett, men slik at du kompletterer det du har skrevet med det du sier.

Forberedelsene dine bør inkludere hva dine sterkeste egenskaper er til de egenskapene du må jobbe med. Skap bevissthet på hva du uttrykker i hvilke situasjoner. Hvordan er du når du er stressa, hvordan kommuniserer du når det er hektisk, når gir du opp? Alle disse er relevante spørsmål som vil komme opp i intervjuet på en eller annen måte. I de fleste tilfellene har vi ingen forhåndsdefinerte svar som vi vil ha, men vi leter etter hvor selvbevisst du er på deg selv. Det kan og være at vi leter etter en viss profil som matcher det teamet han eller hun skal jobbe med, og prøver finne ut hvordan du passer med denne.

Bruk konkrete eksempler

Det å kunne dra eksempler fra tidligere erfaringer for å besvare spørsmål er positivt. Reflekter derfor over situasjoner hvor du har opplevd suksess, hva du er stolt av, hvor du har jobbet ekstra hardt, hvor du ikke fikk til eller gjorde feil med mer. Hva lærte du i de forskjellige situasjonene og hvordan påvirker de deg?

Selv om du ikke har arbeidserfaring, så gjelder det å finne de situasjonene fra for eksempel skole eller hverdagen. Alle har erfaringer, det handler om å bruke de du har.

Motivasjon 

Hvor motivert er du for stillingen? Hvorfor søkte du på nettopp denne jobben? Det skinner fort gjennom om du forteller det du tror vi vil høre, eller om du gir et ærlig og veloverveid svar. Du kan fint bruke stillingsutlysningen som inspirasjon for å gi en god korrelasjon mellom din indre motivasjon og det som er søkt etter. Dra gjerne fram elementer i utlysningen som tente deg, hvordan du selv føler du matcher egenskapene de etterlyser. Vis at du er genuint opptatt av nettopp denne jobben.

 Tidligere arbeidsgivere

Aldri snakk stygt om tidligere arbeidsgivere. Uansett om du har hatt dårlig erfaring med en tidligere arbeidsgiver, ikke ta dette opp i intervjuet. Det reflekterer ikke godt på deg, enn hvor berettiget du er i følelsene dine. Klart, får du et direkte spørsmål rundt dette så er det lurt å være ærlig - uten at du utbroderer, henger ut eller er ufin. Hold svarene korte og diplomatiske.Er det en plass hvor du ikke bør utbrodere, så er det her.

 

De vanskelige spørsmålene

Hva mener du er akseptabelt fravær? Hvordan ville du forholdt deg til en kollega som snakket stygt om lederen sin? Når ble du sist eksponert for en konflikt? Hvordan forholder du deg til mennesker som er annerledes enn deg? Hvilke forventninger har du?

Dette er eksempler på spørsmål som kan komme, og som kan være vanskelige å svare på. Spesielt om du ikke er forberedt på at de kommer. Det er derfor lurt at du har et bevisst forhold til dem. Svaret trenger ikke komme innøvd, det er lov å si du synes spørsmålet er vanskelig, samtidig bør du ha en viss ide om hvordan du skal svare. 

Dine mål og drømmer

Hvor ser du deg selv om fem (eller ti) år? Et spørsmål av denne karakter vil nesten garantert komme. 

Hvordan svaret ditt påvirker intervjueren varierer nok ut fra hva slags stilling det er snakk om, og hvor du selv er i livet. En på 45 vil naturlig ha et helt annet syn enn noen på 20. Som 45-åring er det godt mulig du er der du vil være, men bare mangler nettopp denne stillingen. Er du 20 er det mer sannsynlig at du har mål om å reise, studere, stifte familie med mer og denne jobben er et av stegene du trenger for å komme dit. Igjen handler det om et bevisst forhold til deg selv. Hvor er du nå, og hvor vil du være?

 

Reflektert – bevisst – tydelig – smilende


Uansett hvilken stilling du søker på er ovennevnte en fremtoning vi ønsker å se hos våre kandidater. Du trenger ikke være en selgende type eller typisk ekstrovert for å få frem dette. Alt du trenger gjøre er å stille forberedt. Blir du kalt inn på intervju er vi allerede interessert. Vær derfor trygg i deg selv og den du er. Dette er lettere få til jo mer du har gått gjennom de elementene nevnt over.


Et lite stalltips helt til sist; enten du får stillingen du søker på eller ei, spør intervjuer om hva som gjorde utslaget og hva du eventuelt kan forbedre. Dette er viktig erfaring å få med deg videre, og kan gjøre deg enda bedre rustet for fremtiden (enten i ny stilling, eller til nytt intervju). 

Lykke til! 

Er rekrutteringsbyrå et godt alternativ i din anse...
Trenger vi arbeidsinnvandring?

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://conrek.no/