Onboarding

handshake

Tenker du at onboarding er noe som ikke er et behov hos dere? Kanskje har du vurdert det slik at dere er såpass små at dette ikke er helt nødvendig, eller at dere har god nok kontroll til at det ikke er behov for noen rutine på det? 

Du er nok ikke alene om du tenker slik. I alle fall ikke om vi ser på tallene. For visste du at bare 3 av 10 nyansatte i Norge får et introduksjonsprogram ved tiltredelse i ny stilling? (Tall fra Global Employee and Leadership Index). Det er kanskje ikke så rart at tallene er så lave dersom arbeidsgiver tenker at dette ikke er et behov. 

Onboarding er ikke spesielt nytt i arbeidslivet. Uttrykket kom først på 70-tallet og har vært kjent på norsk som organisasjonssosialisering. Kort fortalt omhandler det hvordan arbeidsgiver introduserer nye ansatte i organisasjonen. Med andre ord så er onboarding noe alle arbeidsgivere gjør, bevisst eller ubevisst, ved alle ansettelser. Det er bare ikke sikkert at den prosessen du har i dag vil gi bedriften spesiell avkastning eller suksess. Dessverre er det veldig vanlig at nyansatte ikke har noe form for program eller gjennomtenkt rutine på hvordan de skal tre inn i sin nye stilling.

"En god, nedfelt onboardings prosess gir nemlig større muligheter for at den nyansatte vil yte bedre på sikt..."

For å snu på det; dersom du investerer tid i å lage onboardingsrutiner, som er basert på behovene og miljøet i din bedrift, kan du øke dine avkastninger på nyansettelser betraktelig. Ansatte som føler seg godt ivaretatt, og får en god startopplevelse vil nemlig prestere bedre enn de som mer eller mindre blir kastet inn i jobben. En god og nedfelt onboardingsprosess gir bedriften ansatte som lettere vil lykkes og trives. Som en direkte konsekvens av dette vil bedriften kunne få lavere turnover og et bedre renommé i markedet. Dette støttes gjennom utallige forskningsprosjekter og arbeid på temaet.

Fra vår side, som jobber med rekruttering, ser vi at våre kandidater blir mer og mer opptatt av prosessene i bedriftene de intervjues for. Oftere og oftere blir vi spurt om hvilke onboardingsrutiner som er hos arbeidsgiver, hvordan opplæringsprogram de har med mer. Svaret på disse spørsmålene er med på å bedømme hvor interessant jobben og firmaet er. En nedfelt strategi og bevisst tankegang vedrørende onboarding vil helt klart skille ut de mest attraktive arbeidsgiverne. Vi i Connect spør våre kunder om dette i en bli kjent fase. Det kan være avgjørende på hvorvidt du får de beste kandidatene eller ei.

"...det er viktig at rutinen gjenspeiler din bedrift, og er et resultat av god planlegging."

Så hva er egentlig en god onboarding? Hva bør den inneholde? Etter vår mening er følgende et minimum:

  • Bli møtt av leder, omvisning og informasjon om nyttige ting på arbeidsplassen
  • Introduksjoner til øvrige ansatte
  • Klargjort arbeidsstasjon
  • Opplæringsmanual, arbeidsreglement, nødvendige innlogginger o.l.

Det er mange andre elementer som kan tas med, men det er viktig at rutinen gjenspeiler din bedrift, og er et resultat av god planlegging.

Vårt nære samarbeid med arbeidsgiver både i rekrutteringsprosessen og etter ansettelse, gir oss unike erfaringer med hvilke tiltak som gir god respons. Det aller beste tipset vi kan gi deg, er at dine ansatte vet best og din onboarding bør reflektere arbeidsplassen. En intern behovsanalyse er derfor rette plassen å starte.

Lykke til!

Arbeidskontrakt og stillingsinstruks
Hvilke egenskaper har du?

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://conrek.no/