På tide å tenke nytt

endring

I disse tider er det enkelt å ha fokus på alle problemene. På alle hindringene som oppstår, og alle restriksjonene som har blitt satt. Det er lett å fokusere på at det er uoversiktlig og vanskelig å jobbe under så uforutsette tider. Det er lett å grave seg ned, og med dette så ender vi opp med en problemorientering kontra løsningsorientering. Jorda slutter jo ikke gå rundt selv om vi synes det er vanskelig å forholde oss til verden, og våre forutsetninger endres nærmest hver uke. De aller fleste har innsett at man må tenke nytt. Endring er ikke lengre et valg, men en nødvendighet. For mange betyr det å kaste de planene man hadde, og komme opp med nye måter å holde driften i gang. Nå mer enn noen gang er endring, både evne og villighet til endring, en udiskutabel del av hverdagen. Vi kan ikke lenger sette endringsledelse i egen bås og dra den fram når behovet oppstår, men heller se at (god) ledelse handler om å til enhver tid være rustet for endring.

Tidligere har denne endringskulturen kanskje vært mer innad i bedriften. Produktet er det samme, mens strukturen internt kan ha blitt endret. Nå vil vi nok mer og mer se at endring vil skje utad også. Produktet vil i større grad endre seg fra det det var før, rett og slett fordi alle faktorer krever det. Noen må definere helt nye produkter, andre må kanskje endre hvordan man jobber med produktet eller hvem kunden er. Det er omstendighetene som her tvinger oss inn i en endringsprosess.

Vær løsningsorientert

Det er lett å si med så mye krise som er rundt oss. Løsningene presenterer seg ikke like lett som de kanskje gjorde før. Ingen vet hvor vi skal. For hvem kan si hvordan markedet ser ut om en måned, seks måneder eller om ett år?

Vi tror at mye av nøkkelen ligger i tettere samarbeid mellom bedrifter. Vi tror det handler om å våge å ta sats. Åpne opp for noe helt nytt. Knytte tettere samarbeid og bruke hverandre for å få fremdrift. Ta sjans på et nytt produkt, en ny ide eller en ny ansatt. For hvis alle skal sitte bakoverlent og avvente, eller holde kortene tett på brystet, risikerer vi mer.

Skulle det så gå ille likevel, noe vi må være ærlige om kan skje, så vet man i det minste at man har gjort alt man kan.

Hva gjør vi? 

Endring er noe vi har måtte forholde oss til her i Connect også.

Vi jobber fortsatt med det samme, men måten vi anskaffer oss kandidater og kunder har endret seg. Teams har blitt en sterkt integrert del av hverdagen, og vi benytter oss av dette både i kundemøter og i intervjuer. SoMe har fått en større bit, og det blir satt av mer tid til å lage materiell som vi publiserer. Vi jobber og med andre samarbeidsløsninger enn hva vi har hatt før slik at vi kan få et bredere nedslagsfelt i markedet. Samtidig handler det ikke bare om å endre produktet, eller måten vi jobber med det, men vi ser og på løsninger som gir oss besparelser. Alt i alt gir dette oss mer rom og fremgang i en tid som er vanskelig.

Vi har virkelig troen på et samlet bedriftsliv som jobber mot ett felles mål – overlevelse. Fremgang. Vekst.

Det er vanskelig å forutse markedet; de forutsetningene vi har i dag kan være helt andre i morgen. Likevel er en ting helt klart. Ingen klarer seg alene, og gode samarbeidspartnere har mer å si enn noen gang. Vi har virkelig troen på et samlet bedriftsliv som jobber mot ett felles mål – overlevelse. Fremgang. Vekst.

 

Hva er så viktig?

Bedriftsverdenen som den var, vil kanskje aldri bli den samme. Vi som mennesker har endret oss på et fundamentalt plan. Eller slik kan det i alle fall virke. Det vi tidligere satte som viktige prioriteringer er nødvendigvis ikke de samme nå. Dette vil gjelde for bedrifter også. For hva er viktig nå? Produktet? Lokalene? Visjonen?

Det er ikke nødvendigvis denne som vil bli husket eller som gir fremgang, for til syvende og sist vil det handle om evnen til endring

Uten å være for påståelig, tror jeg at det trygt kan sies at menneskene og overlevelse er første prioritet. Samfunnsøkonomisk, og personlig for de det gjelder, så er det et enormt tap jo flere bedrifter som går under. I lys av det store bildet vil ikke den originale visjonen være av stor betydning. Det er ikke nødvendigvis denne som vil bli husket eller som gir fremgang, for til syvende og sist vil det handle om evnen til endring (og kanskje en liten dose flaks) for å ta bedriften til det nivået som trengs for å overleve.

Sammen skaper vi fremtiden. 

Hvordan skal en CV se ut?
Er rekrutteringsbyrå et godt alternativ i din anse...

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://conrek.no/