Referanser

Spesialister på rekruttering av fagpersonell og ledere.

"Connect Rekruttering & Rådgivning har vært en glimrende ressurs for oss i prosessen med med å bemanne opp, og treffprosenten har vært svært høy."

- Jonas Wergeland, Daglig leder

Care1

Connect Rekruttering  & Rådgivning har vært en glimrende ressurs for oss i prosessen med med å bemanne opp, og treffprosenten har vært svært høy.

Vår konsulent er i tillegg rett frem og en god sparringspartner.

Connect er kjapp i vendingene og får ting gjort, og vi er veldig tilfreds med å ha dem som leverandør for våre rekrutteringer og bemanningsbehov.

"Fra første kontaktpunkt med Connect fikk vi rask og profesjonell respons."

- Daglig leder, Ateam Direct Sales Group AS

Ateam Direct Sales Group AS

Fra første kontaktpunkt med Connect fikk vi rask og profesjonell respons.

Vi har spart både tid og ressurser, samtidig som Connect har sørget for en strukturert og ryddig prosess hvor kandidatene ble intervjuet og attest-sjekket. På den måten har vi både funnet rett kandidat og spart penger på en godt gjennomført og rask prosess.

Vi kommer til å benytte Connect Rekruttering i kommende rekrutteringsprosesser.

Mobylife

Vi har gjennom flere år brukt Connect som vår faste leverandør av vikartjenester. De responderer raskt ved forespørsel og finner gode kandidater ved å gjøre et godt forarbeid før de presenterer oss.

Dette sparer oss for mye arbeid, og vi treffer veldig ofte de rette kandidater på første forsøk. Vi har alltid en god kommunikasjon gjennom vikarperiodene, og vi føler at våre vikarer blir fulgt godt opp av Connect.

"Dette sparer oss for mye arbeid, og vi treffer veldig ofte de rette kandidater på første forsøk."

- Jan-otto Winnæss, Managing Director

"Connect er og vil være Cenika sin rekrutteringsleverandør gjennom sin leveringsdyktighet, profesjonalitet og dyktige rekrutterere."

- Nadia Nelbant Moe, Administrasjonsansvarlig

Cenika AS

Cenika bruker bevisst Connect rekruttering for å få tilgang til de beste egnede kandidater. Det er viktig for Cenika at Connect har ett bra nettverk og at de selv har bakgrunn fra vår bransje og ikke bare benytter egen database og ulike kilder.

Gjennom 4 års samarbeid med Connect har vi god erfaring på at de kandidater som blir presentert er godt sikret gjennom kvalitetsprosesser og rekrutteringsverktøy.

Connect er god på kartlegging og nært samarbeid, de følger opp under hele prosessen også etter at oppdraget er levert og avsluttet.

Connect er og vil være Cenika sin rekrutteringsleverandør gjennom sin leveringsdyktighet, prfesjonalitet og dyktige rekrutterere.

Bo Andrén Norge AS

Bo Andrén Norge AS er Norges største entreprenør innen tregulv, har 80 ansatte og arbeider og over hele Norge.

Vi har benyttet Connect ved flere anledninger, og det har rekruttert dyktige medarbeidere til oss som både designer og prosjektleder.

De skaffer raskt meget gode kandidater, og prosessen var rask, ryddig og effektiv. I tillegg hadde de gjort hjemmeleksen sin med sjekk av kandidatene inkludert referanser.

"De skaffer raskt meget gode kandidater, og prosessen var rask, ryddig og effektiv."

- Kjell Spanne, Administrerende direktør

"Hos Connect har vi en meget høy score på de vi får inn og mange har blitt ansatt videre i bedriften."

- Terje Torkildsen, Daglig leder

Centralgaragen AS

I tidligere jobb med ca. 80 ansatte og med forholdsvis store svingninger i volum brukte vi innleide på deler av jobbene over lengre perioder. Vi hadde prøvd mange forskjellige byråer opp mellom årene med vekslende hell.

Da vi kom inn i Connect første gang skjønte vi fort at dette var en litt annen måte å rekruttere mennesker på. De hadde tatt en grundig gjennomgang både med oss og de vi eventuelt skulle ha til oss. Det ble slutt på at vi brukte mye tid på mennesker som ikke passet inn, og kom når de skulle og mangelfull kompetanse. Hos Connect har vi en meget høy score på de vi får inn og mange har blitt ansatt videre i bedriften. 

I tillegg er de profesjonelle i sin oppfølging av sine medarbeidere etter de har kommet inn i bedriften, som viser Connect sin profesjonalitet. 

De leverer på tid og gjør et meget godt forarbeid med kandidatene, om de er for innleie eller fast ansettelse.

GDA AS

Connect stiller raskt opp for å gjennomgå våre behov og hvilke kvaliteter nye medarbeidere i vår bedrift må inneha. I løpet av årene vi har samarbeidet har de fått en god forståelse av hvilke kandidater som vil passe inn hos oss og er flinke til å spille inn de "rette" kandidatene. 

Connect har et bredt kontaktnettverk og har alltid funnet kandidater som har passet våre behov. De gjør en grundig jobb med referansesjekk og førstegangsintervju, slik at vi får presentert kun de best egnede kandidatene.

"De gjør en grundig jobb med referansesjekk og førstegangsintervju, slik at vi får presentert kun de best egnede kandidatene."

- Ove Dahl, Daglig leder

"Tett og god oppfølging. Leveringsdyktigheten er upåklagelig."

- Erling Gresvoll Olsen, Leder Service

Apply Tb AS

Leveringsdyktighet: Upåklagelig.

Kvalitet på kandidater: Veldig gode kandidater. Hadde innleie i 6 mnd før jeg ansatte vedkommende.

Oppfølging: Tett og god oppfølging. Tilbakemeldinger både på sms, epost og Skype.

Samarbeid med Connect: Upåklagelig.